Produkter

Apparatskåp

I Elpalkos verkstad bygger vi apparatskåp för fastighetsautomation och processtyrning samt specialskåp efter kundens önskemål. Kundanpassade utrustningar är vår specialitet men vi utför även serieproduktion och legoarbeten.

Entreprenader

Elpalkos dominerande verksamhetsområde är styr- och reglertekniska entreprenader där vår styrka ligger i att vi levererar ett komplett paket till våra kunder. Vårt åtagande omfattar projektering, konstruktion, installation, driftsättning, injustering och utbildning av våra kunder. Med andra ord allt från givare till PC-baserade övervakningscentraler.

Fastighetsautomation

Elpalkos uppdrag spänner från enkla standardsystem till kundanpassade speciallösningar. Förutom entreprenader på färdiga handlingar, arbetar vi ofta med totallösningar i egen regi, från behovsanalys och projektering till färdig anläggning.

Samarbetspartners:

Järnvägsprodukter

Elpalko konstruerar och installerar radiostyrningutrustning för diesellok och elektriska lok. Vi levererar helt komplett med radiolänk, styr- och övervakningssystem, installation, drifttagning samt utbildning av operatörer och underhållspersonal. Läs mer om våra järnvägsprodukter

Service & reperation

Elpalko utför service och reparation på befintliga system. Elpalko är återförsäljare av Honeywells styr- och reglersystem vilket innebär att vi lagerhåller reservdelar samt utför service på Honeywells produkter.