Företaget

Elpalko verkar inom flera områden. Vårt dominerande verksamhetsområde är styr- och reglertekniska entreprenader. Där är vår styrka att vi kan erbjuda en komplett lösning för kunden. Inom verksamhetsområdet automation utför vi projekt som medger styrning och kontroll via PLC och webbaserade system. Vår ursprungliga produkt, apparatskåp för specifika ändamål och kundanpassade skåp, är fortfarande relativt stor. Vi utför elinstallationer, både för våra egna entreprenader och på kunders uppdrag. Vi gör också felsökning och service på avancerade automatiksystem. Vi är även auktoriserad distributör för Honeywells styr- och reglersystem. Det innebär att vi lagerför reservdelar och utför service på deras produkter, lämnar modifieringsförslag till kunderna samt att vi offererar systemlösningar till nya anläggningar. Vår filial i Timrå är i hög grad inriktad på programmering och service på avancerade automatiksystem av varierande fabrikat.

Historik

Elpalko AB startades år 1989 som ett apparatskåpstillverkande företag. Företaget grundades av Björn Lorås som också verkade som VD till 2005. Vårt affärsområde har under åren utökats till att även omfatta styr- och reglerentreprenader, elinstallationer och serviceverksamhet. Med tiden har styr- och reglerentreprenader kommit att bli vår dominerande verksamhet. År 2005 tillträdde Niclas Kärrman VD-posten. Företaget delades upp i två bolag 2005. Dels i ett bolag som har hand om verksamheten och i ett bolag som äger fastigheten, Elpalko Fastighet AB. I september 2010 så köper Elpalko, Eltech Timrå AB, av Eltech koncernen i Örnsköldsvik. Bolaget döps om till Elpalko Timrå AB och blir dotterbolag till Elpalko AB. Elpalko AB har sex anställda. Fem stycken i Östersund och tre personer på vårt kontor i Timrå.

Certifikat

FR 2000 är ett integerat kvalitetsledningssystem för både små och stora företag. Det innefattar förutom miljö och kvalitet även hälsa, säkerhet och kompetenshöjning. Elpalko har varit certifierade sedan 2005.